Absolutne VÝROSTCI 22 km r.n. 2003-2018 CHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 DĚVEČKY 22km r.n. 2003-2018 DCÉRKY 22km r.n. 1979-2002 VĚDMY 22km r.n. 0-1978 BIJCI 44km r.n. 1979-2002 VOJEVŮDCI 44km r.n. 0-1978 SELKY 44km r.n. 0-2002 OBECNÍ BLÁZNI 12km

# St.c. Jméno Kategorie1. kolo2. koloVysledek