Těmyto slovy zval El Directore Mahagoni závodníky k 8. ročníku Mahacupu. A jak pravil, tak učinil!

Jako nejhravější a nejveselejší se ukázala býti Terka Huříková, která v tomto roce osobně poctila Mahacup svou účastí.