Poznáš, že neexistuje nic o co by se nepokusila lidská odvaha. A i ty sám se staneš divákem i jedním z těch, kdo se pokoušejí o velké věci.
Seneca
Marc.

 

Hle, jaký to mrav! Čerčanští organizují vystoupení gladiátorů, zvyk převzaný z temných pohanských dob. Zvou přátele bez rozdílu věkův i pohlaví, by těšeným okem shlédli zápasící. A když oni se pobijí, všichni radostí tleskají.O pár Slunce západů později pak sedí v cirku, ukazují si rytiny ze závodu, zhotovené zručným tepcem. Jí a pijí, v čase půlnočním někteří zhusta líbají ženštiny zhýralé, vrávorajíce po místnosti jak opilý Bakchus.

neznámý autor
patrně odpůrce her (pozn.aut.)

 

Nastal den. Lid se shromáždil ke shlédnutí exekucí. Těla určená smrti jsou předvedena při Přehlídce mrtvých po aréně. Vypadalo to, že budu mít silného soupeře. Byl jsem jistou kořistí. Nikdo nebyl v očích diváků lacinější trofejí.Odevšad bylo slyšet nástroje smrti; jeden si brousil meč, jiní zahřívali v ohni kovové pláty, zde se připravují obušky, tam zase biče. Tu zadují pozouny žalostné tóny, z márnice se vypravují máry a smuteční průvod se řadí. Všude otevřené rány, chroptění a krev.

neznámý gladiátor
Suetonius, Císařové Říma, Claudius

 

A teď platí, vždyť jsou hry, A když mohou vztyčeným placem žádat krvavou lázeň, dostane se jim jí.
Juvenalis
Satiry

 

Kolika ranám se vyhnou gladiátoři, ta zpustlá individua, jakými bezpochyby jsou? Právě ti, kteří jsou v dobré kondici, raději ránu dostanou, než aby se jí nějakým ostudným způsobem vyhýbali. Jak často je vidět, že jim není nic milejšího než aby se zalíbili svému pánu nebo lidu.Který gladiátor, byť průměrné kvality, někdy zanaříkal nebo pohnul brvou? Kdo z nich se ostudně zastavil nebo uhnul? Kdo z nich nenastavil krk, když byl poražen a bylo mu podstoupit ránu z milosti? Tolik cvičení, příprav, námahy!

Cicero
Tuskulské hovory

 

… Zranění seknutím mečem, i když je rána vedená velkou silou, je zřídka smrtelné, protože životně důležité orgány jsou chráněny štítem nebo kostmi. Ale bodná rána, která jde do hloubky dvou palců, smrtelná je, protože každé bodnutí, jež projde tělem, nezbytně musí životně důležité orgány zasáhnout. K tomu je ještě třeba mít na mysli, že při ráně má člověk odhalenu paži a celou stranu, kdežto při bodnutí zůstává tělo kryté. Protivník je zasažen dřív, než si to uvědomí.
Vegetius
Římské vojsko
Brány Colossea se otevrou 8.10. 06 v 10:30. Gladiátoři a gladiátorky, než pozvednete zbraň, hlaste se na 603 196 774 či mahacup06@seznam.cz. Vstup slavnostním vchodem u hospody U Škvorů za 100 kaček.